TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINGDOM 101 NGÀY 17/03/2020

Ban Giám sát dự án Kingdom 101 xin cập nhật tiến độ thi công dự án KingDom 1O1 ngày 17/03/2020
+ Thi công tháp C:
- Thi công tấm tường Acotec tầng 2 đến tầng 30.
- Lắp đặt cửa nhôm kính trong các căn hộ tầng 2 đến tầng 30.
- Thi công sơn hoàn thiện tường ngoài từ tầng 2 đến tầng 30.
- Thi công sơn bã tường trong tầng 2 đến tầng 28.
- Thi công ốp lát tầng 2 đến tầng 27.
- Lắp đặt ống và box điện, ống MEP tại tầng 2 đến tầng 30.
- Thi công trần thạch cao tầng 2 đến tầng 29.
- Lắp đặt cửa gỗ, nội thất tại tầng 2 đến tầng 23.
- Lắp đặt cửa sắt tại tầng 7 đến tầng 27.
- Thi công chống thấm đỉnh mái.
+ Thi công tháp A:
- Thi công tấm tường Acotec tầng 2 đến tầng 30.
- Thi công sơn bã hoàn thiện tường trong tại tầng 2 đến tầng 28.
- Thi công sơn hoàn thiện tường ngoài từ tầng 2 đến tầng 30.
- Lắp đặt khung bao nhôm kính cửa sổ cửa đi trong các căn hộ tầng 2 đến tầng 30.
- Lắp đặt ống, box điện, ống cứu hỏa tại tầng 2 đến tầng 30.
- Thi công trần thạch cao tại tầng 2 đến tầng 26.
- Ốp lát tầng 2 đến tầng 28.
- Lắp đặt cửa, tủ bếp tại tầng 2 đến tầng 23.
- Lắp đặt cửa sắt tại tầng 7 đến tầng 27.
- Thi công chống thấm đỉnh mái.
+ Thi công tháp B:
- Lắp dựng tấm tường Acotec tầng 5 đến tầng 30.
- Lắp ống cứng box điện, ống MEP tại tầng 5 đến tầng 30.
- Lắp đặt khung bao nhôm kính tại tầng 5 đến tầng 30.
- Thi công sơn hoàn thiện tường ngoài từ tầng 2 đến tầng 30.
- Thi công sơn bã tường trong tại tầng 7 đến tầng 27.
- Thi công xương trần tầng 7 đến tầng 29.
- Ốp lát tầng 7 đến tầng 27.
- Lắp đặt khung cửa, tủ bếp căn hộ tầng 7 đến tầng 24.
- Lắp đặt cửa sắt tại tầng 7 đến tầng 27.
- Thi công chống thấm đỉnh mái.