Primary Menu
.

Tại KINGDOM 101

 

Chúng tôi không chỉ kiến tạo một quần thể kiến trúc hiện đại, đẳng cấp. Hơn hết, đó là một không gian sống xanh, đỉnh cao để xứng tầm với tổ ấm của bạn

Tin tức

Căn hộ 1B ~ 61m²

căn hộTẦNG 7 – 30 căn hộTẦNG 2 căn hộTẦNG 3 căn hộTẦNG 4 căn hộTẦNG 5 căn hộTẦNG 6

Xem thêm »

Căn hộ 3B ~ 85m²

căn hộTẦNG 7 – 30 căn hộTẦNG 2 căn hộTẦNG 3 căn hộTẦNG 4 căn hộTẦNG 5 căn hộTẦNG 6

Xem thêm »

Căn hộ 2D ~ 70m²

căn hộTẦNG 7 – 30 căn hộTẦNG 2 căn hộTẦNG 3 căn hộTẦNG 4 căn hộTẦNG 5 căn hộTẦNG 6

Xem thêm »

Căn hộ 2A ~ 78m²

căn hộTẦNG 7 – 30 căn hộTẦNG 2 căn hộTẦNG 3 căn hộTẦNG 4 căn hộTẦNG 5 căn hộTẦNG 6

Xem thêm »

Căn hộ 2B ~ 72m²

căn hộTẦNG 7 – 30 căn hộTẦNG 2 căn hộTẦNG 3 căn hộTẦNG 4 căn hộTẦNG 5 căn hộTẦNG 6

Xem thêm »