TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINGDOM 101 NGÀY 16/08/2018

Ban Giám sát dự án Hoa Lâm cập nhật tiến độ thi công dự án KingDom 1O1 ngày 16/08:
1. Thi công nhà chính:
+ Thi công  tháp C:   
-        Lắp dựng hệ chống sàn tầng trệt zone 1C, 2C, 3C, 4C
-        Lắp dựng coppha dầm sàn tầng trệt zone 1C, 2C, 3C, 4C
-        Lắp dựng cốt thép dầm tầng trệt zone 1C, 2C, 3C, 4C
-        Lắp dựng cáp DƯL sàn dầm tầng trệt zone 1C, 2C, 3C, 4C
-        Dự kiến hôm nay đổ bê tông sàn tầng trệt đợt 1
+ Thi công  tháp A:
-         Lắp dựng hệ chống sàn tầng trệt zone 1A, 2A, 3A, 4A
-         Lắp dựng coppha sàn tầng trệt zone 1A, 2A, 3A, 4A
-        Lắp dựng cốt thép sàn tầng trệt zone 1A, 2A, 3A, 4A
-        Lắp dựng cáp DƯL dầm sàn tầng trệt zone 1A, 2A, 3A
+ Thi công  tháp B: 
-        Lắp dựng cốt thép cột vách hầm B1 zone 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
-        Đổ bê tông cột vách hầm B1 zone 1B, 4B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
-        Lắp dựng hệ chống sàn hầm tầng trệt zone 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
-        Lắp dựng coppha dầm sàn tầng trệt zone 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
-        Lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng trệt zone 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
-        Lắp dựng cốt thép cột vách tầng 1 zone 1B, 2B, 3B
2. Nhân lực của nhà thầu : 355 công nhân ca ngày, 183 công nhân ca đêm
3. Nhân lực của TVGS FQM: 16 người phục vụ cho 2 ca trên công trường 
4. Tiến độ thi công: Về tổng tiến độ thì vẫn đúng theo tiến độ hợp đồng. Ban giám sát cùng nhà thầu và TVGS sẽ đẩy nhanh các công tác tiếp theo để rút ngắn tiến độ đồng thời vẫn phải bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.