TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KINGDOM 101 NGÀY 16/04/2019

Ban Giám sát dự án Hoa Lâm Gửi cập nhật tiến độ thi công dự án KingDom 1O1 ngày 16/04:
 
+ Thi công  tháp C:
-  Thi công tấm tường Acotec tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
-  Đổ bê tông dầm sàn tầng 25.
-  Lắp đặt khung bao nhôm kính cửa sổ cửa đi trong các căn hộ tầng 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
-  Thi công sơn hoàn thiện tường ngoài từ tầng 2 đến tầng 7, sơn lót từ tầng 8 đến tầng 17.
-  Thi công sơn bã tường trong tầng 7, 2, 6, 8.
-   Thi công ốp lát tầng 7. 
-  Lắp đặt ống và box điện, ống MEP tại tầng 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
-  Thi công lắp xương trần tại tầng 7, 2.
+ Thi công tháp A:  
-  Đổ bê tông dầm sàn tầng 24.
-  Thi công tấm tường Acotec tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
-  Thi công sơn bã hoàn thiện tường trong tại tầng 2, 8.
-  Thi công sơn hoàn thiện tường ngoài từ tầng 2 đến tầng 7, sơn lót từ tầng 8 đến tầng 10.
-  Lắp đặt khung bao nhôm kính cửa sổ cửa đi trong các căn hộ tầng 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
-  Lắp đặt ống, box điện, ống cứu hỏa tại tầng 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
-  Thi công trần thạch cao tại tầng 2, 8.
+ Thi công  tháp B: 
-  Lắp dựng coppha, cốt thép dầm sàn tầng 24.
-  Lắp dựng tấm tường Acotec tầng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
-  Lắp ống cứng box điện, ống MEP tại tầng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
-  Lắp đặt khung bao nhôm kính tại tầng  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
-  Thi công sơn bã matic tường ngoài từ tầng 2 đến tầng 7, sơn lót từ tầng 8 đến tầng 17.
-  Thi công sơn bã tường trong tại tầng 8.